امروز و در پرس روم نمایشگاه سیمکس تفاهم نامه بومی سازی قطعات میان شرکت گهر روش سیرجان و فولاد تنبور به امضا رسید