پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

17 الی 20 مهر ماه 1400